OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12 marca 2012 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 12 marca 2012 r.
 
 
 
W dniu 27 marca 2012 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w sali konferencyjnej nr 11, rozpocznie się zebranie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konsultacji.
 
Przedmiotem konsultacji będzie projekt wieloletniego programu współpracy Gminy Lubień Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2012 – 2014, stanowiący załącznik do projektu uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Lubień Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2012 – 2014.
 
Przedmiotowy projekt uchwały udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim: http://lubien.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim http://www.bip.lubien.com.pl
 
 
 
Burmistrz
Paweł Wiktorski

treść zarządzenia (1165kB) pdf
projekt uchwały (2820kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (12 marca 2012)
Opublikował: Marek Tyczyński (12 marca 2012, 14:29:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 780