OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11 stycznia 2012 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 11 stycznia 2012 r.
 
 
 
W dniu 26 stycznia 2012 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w sali konferencyjnej nr 11, rozpocznie się zebranie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konsultacji.
 
Przedmiotem konsultacji będzie projekt uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nartach.
 
Przedmiotowy projekt uchwały udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim: http://lubien.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim http://www.bip.lubien.com.pl
 
 
 
Burmistrz
Paweł Wiktorski


treść zarządzenia (413kB) pdf

Projekt Uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nartach (580kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Tyczyński (11 stycznia 2012)
Opublikował: Marek Tyczyński (11 stycznia 2012, 14:22:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 869