Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie blaszanego garażu na działce nr ewid. 681 w Lubieniu Kujawskim.


 
                                                        Lubień Kujawski dn. 04.10.2011r.
INW 6730.32.2011             
 
Obwieszczenie

Zgodnie art. 49, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 04.10.2011r. wydana została decyzja znak INW 6730.32.2011 o warunkach zabudowy z wniosku Pana Adama Nęcka dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garażu blaszanego na terenie działki oznaczonej ewidencyjnym numerem geodezyjnym 681 położonej w m. Lubień Kujawski.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15;00 w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (4 października 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (4 października 2011, 12:24:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1024