Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -modernizacja poczekalni dworca przy ul. Plac Wolności


 
                                                        Lubień Kujawski dn. 27.04.2011r.
INW 6733.1.2011               
 
Obwieszczenia

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn.             zm.)
zawiadamiam

że w dniu 27.04.2011r. wydana została decyzja znak INW 6733.1.2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji budynku poczekalni na Placu Wolności w Lubieniu Kujawskim na świetlicę dla młodzieży wraz z poczekalnią dla podróżujących na terenie nieruchomości położonej w Lubieniu Kujawskim przy ul. Plac Wolności  nr ewidencyjny działki 458.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00 w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie    w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w centrum miasta przy ul. Plac Wolności

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (27 kwietnia 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (28 kwietnia 2011, 09:01:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 851