Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sparwie wydania decyzji celu publicznego- Modernizacja budynku poczekalni na Placu Wolności w Lubieniu Kujawskim na świetlicę dla młodzieży wraz z poczekalnią dla podróżujących - działka 458


Lubień Kujawski dn. 24.02.2011 r.
INW 6733.1.2011
 
 
Obwieszczenie
  o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717  z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynku poczekalni na Placu Wolności w Lubieniu Kujawskim na świetlicę dla młodzieży wraz z poczekalnią dla podróżujących na terenie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 458 w miejscowości Lubień Kujawski przy ul. Plac Wolności, gmina Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski   i zażalenia w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w centrum miasta przy ul. Plac Wolności.
 

                                                                    Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                    mgr inż. Paweł Wiktorski
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (24 lutego 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (24 lutego 2011, 13:20:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1147