Zarządzenie Burmistrza Nr 4/2006

 z dnia 07.03.2006r.
 
            W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Wykonywanie inwestycyjnych prac geodezyjnych dla Miasta i Gminy Lubień Kujawski”.
Na podstawie Statutu M i G Burmistrz zarządza, co następuje:
 
§1
Powołuje się Komisję do oceny i wyboru ofert na:
„Wykonywanie inwestycyjnych prac geodezyjnych dla Miasta i Gminy Lubień Kujawski”.
w następującym składzie:
1.Przewodniczący: Halina Lubasińska
2. Z-ca przewodniczącego: Bogdan Domżalski
3. Sekretarz: Wiesława Rusek
 
§2
Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów dla zamówienia jw.
 
 
§3
1.     Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2.     W terminie do 07.04.2006r. Komisja dokona oceny ofert i wyboru oferenta.
3.     Komisja zakończy prace z dniem podpisania umowy.
 
§4
Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
 
§5
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
 
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Dariusz Deicki (7 marca 2006)
Opublikował: Dariusz Deicki (7 marca 2006, 10:41:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1074