Informacja o naborze deklaracji uczestnictwa w Dziennym Domu Senior+.

Zdjęcie

Informujemy, że od 20 maja  do 29 maja 2019 r. trwać będzie nabór deklaracji od osób zainteresowanym udziałem w zajęciach realizowanych przez Dzienny Dom "Senior+", który już w najbliższych tygodniach rozpocznie działalność w Lubieniu Kujawskim. 
Placówka zlokalizowana w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja 44 dysponuje 30 miejscami, przeznaczonymi dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Miasta i Gminy Lubień Kujawski powyżej 60 roku życia, którzy ze względu na wiek, niepełnosprawność wymagają wsparcia w codziennym życiu. 
  
Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” obejmuje w szczególności: 
·         jeden gorący posiłek; 
·         zajęcia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym oraz terapię zajęciową; 
·         zajęcia w zakresie aktywności ruchowej; 
·         spotkania o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym. 
Placówka funkcjonować będzie w  dni powszednie, od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. W razie konieczności zapewniony będzie transport do i z placówki. Korzystanie z usług Domu jest odpłatne. Wysokość opłat za pobyt ustalana jest w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych, na zasadach określonych przez Radę Miejską Lubienia Kujawskiego w uchwale nr VII/43/2019   z dnia 20 maja 2019 r.  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Lubieniu Kujawskim. 
  
Osoby zainteresowanie udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu „Senior+” w Lubieniu Kujawskim  zapraszamy do składania „deklaracji uczestnictwa” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim  przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 7.30 – 14.00 w terminie od  20 maja 2019 r. do 29 maja 2019 r. 
  


 

metryczka


Wytworzył: Anna Kilichowska (20 maja 2019)
Opublikował: Anna Kilichowska (20 maja 2019, 13:14:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237