Konsultacje społeczne dotyczące Projektu Programu Współpracy Gminy Lubień Kujawski z organizacjami pozarządowymi - 2023 r.

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023

Uprzejmie informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Lubień Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2023 roku. Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających w sferze pożytku publicznego.

Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, który w toku konsultacji będzie ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot przeznaczonych na ich realizację. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 21 października br. można je składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@lubienkujawski.pl.

Zarządzenie nr 65/2022 (685kB) pdf
Załącznik do Zarządzenia Nr 65-2022.docx (30kB) word
Obwieszczenie.pdf (367kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Lubienia Kujawskiego (5 października 2022)
Opublikował: Piotr Przybysz (6 października 2022, 07:44:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128