Informacja Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2015r

Informacja Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2015r.
dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Wyborca, mieszkaniec miasta i gminy Lubień Kujawski zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swój wniosek zgłoszony pisemnie, przed sporządzeniem spisu wyborców – na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Zaświadczenia wydawane są w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 21, II piętro do piątku 8 maja 2015 r. w godzinach pracy urzędu.

Zaświadczenie wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy.
Odbierający zaświadczenie powinien legitymować się dowodem tożsamości.

Wniosek udostępniany jest na miejscu.


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Jolanta Tulińska (13 kwietnia 2015)
Opublikował: Piotr Przybysz (13 kwietnia 2015, 07:41:13)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (10 lipca 2015, 10:25:28)
Zmieniono: Przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 707