Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej składającej się z naziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności oraz przyłącza gazu do stacjonarnej suszarni ziarna.


Karta Informacyjna
1Numer karty/rok2/2015
2Rodzaj dokumentudecyzje
3Temat dokumentuochrona środowiska
4Nazwa dokumentuINW.6220.2.2015
5Zakres przedmiotów dokumentu – opis
dokumentu
Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej składającej się z naziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności V: 4x6400 l parownika LPG o wydajności G=230 kg/h oraz przyłącza gazu do stacjonarnej suszarni ziarna
6Obszar, którego dokument dotyczy. Zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
dz. nr 174/1, 174/2 obręb Narty
7Znak sprawyINW.6220.2.2015
8Dokument wytworzył
9Data dokumentu26.03.2015
10Dokument zatwierdził
11Data zatwierdzenia dokumentu
12Miejsce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
Referat Inwestycyjny
pok. nr 18
13Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
14Czy dokument jest ostateczny tak/nieTak
15Numery kart innych dokumentów
w sprawie
16Data zamieszczenia w wykazie
danych o dokumencie
01.04.2015
17Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania
informacji
18Uwagi


metryczka


Wytworzył: Kaczmarek Ewa (1 kwietnia 2015)
Opublikował: Monika Kłys (1 kwietnia 2015, 12:58:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234