Decyzja o zezwolenie na usunięcie drzew - 1 sosna pospolita, 1 świerk pospolity


Karta Informacyjna
1Numer karty/rok116/2015
2Rodzaj dokumentudecyzje
3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin
4Nazwa dokumentuDecyzja nr INW.6131.116.2015
5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis
dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew - 1 sosna pospolita, 1 świerk pospolity
6Obszar, którego dokument dotyczy. Zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
dz. nr 621 obręb Lubień Kujawski
7Znak sprawyINW.6131.116.2015
8Dokument wytworzył
9Data dokumentu29.04.2015
10Dokument zatwierdził
11Data zatwierdzenia dokumentu
12Miejsce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
Referat Inwestycyjny
pok. nr 18
13Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
14Czy dokument jest ostateczny tak/nieTak
15Numery kart innych dokumentów
w sprawie
16Data zamieszczenia w wykazie
danych o dokumencie
01.06.2015
17Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania
informacji
18Uwagi


metryczka


Wytworzył: Monika Kłys (1 czerwca 2015)
Opublikował: Monika Kłys (1 czerwca 2015, 10:31:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201