Decyzja o zezwolenie na usunięcie drzew - 8 jarząb pospolity, 3 wierzba pospolita, 2 topola kanadyjska, 1 olsza czarna


Karta Informacyjna
1Numer karty/rok101/2015
2Rodzaj dokumentudecyzje
3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin
4Nazwa dokumentuDecyzja nr INW.6131.101.2015
5Zakres przedmiotowy dokumentu – opis
dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew - 8 jarząb pospolity, 3 wierzba pospolita, 2 topola kanadyjska, 1 olsza czarna
6Obszar, którego dokument dotyczy. Zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
dz. nr 323/1 obręb Lubień Kujawski,
dz. nr 189 obręb Rzeżewo,
dz. nr 154 obręb Kłóbka
7Znak sprawyINW.6131.101.2015
8Dokument wytworzył
9Data dokumentu04.05.2015
10Dokument zatwierdził
11Data zatwierdzenia dokumentu
12Miejsce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
Referat Inwestycyjny
pok. nr 18
13Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
14Czy dokument jest ostateczny tak/nieTak
15Numery kart innych dokumentów
w sprawie
16Data zamieszczenia w wykazie
danych o dokumencie
01.06.2015
17Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania
informacji
18Uwagi


metryczka


Wytworzył: Monika Kłys (1 czerwca 2015)
Opublikował: Monika Kłys (1 czerwca 2015, 09:41:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205