Decyzja o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów


Karta Informacyjna
1Numer karty/rok54/2015
2Rodzaj dokumentudecyzje
3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin
4Nazwa dokumentuDecyzja nr INW.6131.54.2015
5Zakres przedmiotów dokumentu – opis
dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew:
1 brzoza brodawkowata, 11 topola kanadyjska, 2 topola osika, 12 wierzba, 18 dzika grusza
krzewów:
58 m2 wierzba i dziki bez, 116 m2 wierzba, 20 m2 topola osika i dziki bez, 12 m2 topola kanadyjska, 135 m2 czyżnie, 10 m2 czyżnie i dzika róża, 4 m2 dzika grusza
6Obszar, którego dokument dotyczy. Zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
dz. nr 114 obręb Morzyce
7Znak sprawyINW.6131.54.2015
8Dokument wytworzył
9Data dokumentu16.03.2015
10Dokument zatwierdził
11Data zatwierdzenia dokumentu
12Miejsce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
Referat Inwestycyjny
pok. nr 18
13Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
14Czy dokument jest ostateczny tak/nieTak
15Numery kart innych dokumentów
w sprawie
16Data zamieszczenia w wykazie
danych o dokumencie
08.04.2015
17Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania
informacji
18Uwagi


metryczka


Wytworzył: Monika Kłys (8 kwietnia 2015)
Opublikował: Monika Kłys (8 kwietnia 2015, 11:35:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 204