Decyzja o zezwolenie na usunięcie drzew - 4 topola biała, 5 lipa drobnolistna


Karta Informacyjna
1Numer karty/rok51/2015
2Rodzaj dokumentudecyzje
3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin
4Nazwa dokumentuDecyzja nr INW.6131.51.2015
5Zakres przedmiotów dokumentu – opis
dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew -4 topola biała, 5 lipa drobnolistna
6Obszar, którego dokument dotyczy. Zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
dz. nr 57 obręb Gagowy Nowe
dz. nr 229 obręb Bagno
dz. nr 26 obręb Rutkowice
7Znak sprawyINW.6131.51.2015
8Dokument wytworzył
9Data dokumentu03.04.2015
10Dokument zatwierdził
11Data zatwierdzenia dokumentu
12Miejsce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
Referat Inwestycyjny
pok. nr 18
13Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
14Czy dokument jest ostateczny tak/nieTak
15Numery kart innych dokumentów
w sprawie
16Data zamieszczenia w wykazie
danych o dokumencie
08.04.2015
17Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania
informacji
18Uwagi


metryczka


Wytworzył: Monika Kłys (8 kwietnia 2015)
Opublikował: Monika Kłys (8 kwietnia 2015, 11:17:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 218