Decyzja o zezwolenie na usunięcie drzew - 1 topola kanadyjska, 16 akacja, 4 leszczyna pospolita, 1 wierzba


Karta Informacyjna
1Numer karty/rok35/2015
2Rodzaj dokumentudecyzje
3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin
4Nazwa dokumentuDecyzja nr INW.6131.35.2015
5Zakres przedmiotów dokumentu – opis
dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew - 1 topola kanadyjska, 16 akacja, 4 leszczyna pospolita, 1 wierzba
6Obszar, którego dokument dotyczy. Zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
dz. nr 186/2 obręb Czaple Wieś
7Znak sprawyINW.6131.35.2015
8Dokument wytworzył
9Data dokumentu05.03.2015
10Dokument zatwierdził
11Data zatwierdzenia dokumentu
12Miejsce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
Referat Inwestycyjny
pok. nr 18
13Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
14Czy dokument jest ostateczny tak/nieTak
15Numery kart innych dokumentów
w sprawie
16Data zamieszczenia w wykazie
danych o dokumencie
08.04.2015
17Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania
informacji
18Uwagi


metryczka


Wytworzył: Monika Kłys (8 kwietnia 2015)
Opublikował: Monika Kłys (8 kwietnia 2015, 09:04:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243