Decyzja o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - 2 brzoza brodawkowata, 6 sosna zwyczajna, 2 sosna kanadyjska, 5 świerk pospolity, 5 świerk srebrny, 2m2 tuja


Karta Informacyjna
1Numer karty/rok29/2015
2Rodzaj dokumentudecyzje
3Temat dokumentuochrona zwierząt oraz roślin
4Nazwa dokumentuDecyzja nr INW.6131.29.2015
5Zakres przedmiotów dokumentu – opis
dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - 2 brzoza brodawkowata, 6 sosna zwyczajna, 2 sosna kanadyjska, 5 świerk pospolity, 5 świerk srebrny, 2m2 tuja
6Obszar, którego dokument dotyczy. Zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
dz. nr 93/1 obręb Rzeżewo-Morzyce
7Znak sprawyINW.6131.29.2015
8Dokument wytworzył
9Data dokumentu23.02.2015
10Dokument zatwierdził
11Data zatwierdzenia dokumentu
12Miejsce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
Referat Inwestycyjny
pok. nr 18
13Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
14Czy dokument jest ostateczny tak/nieTak
15Numery kart innych dokumentów
w sprawie
16Data zamieszczenia w wykazie
danych o dokumencie
08.04.2015
17Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania
informacji
18Uwagi


metryczka


Wytworzył: Monika Kłys (8 kwietnia 2015)
Opublikował: Monika Kłys (8 kwietnia 2015, 08:54:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210