Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Miejska w Lubieniu Kujawskim uchwały o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kuj.


Lubień Kujawski dnia 23.02.2021 r.
INW.6720.1.2020
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO
 
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)
 
informuję
 
o przyjęciu przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim w dniu 23 lutego 2021 r. uchwały Nr XXIII/196/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski
Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 ww ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na stronie internetowej gminy.
Burmistrz Lubienia Kujawskiego


metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (23 lutego 2021)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (9 marca 2021, 08:41:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217