Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Kierownika Międzypokoleniowego Klubu Samopomocy (trener pracy)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie Kierownika Międzypokoleniowego Klubu Samopomocy na potrzebę realizacji przez Gminę Lubień Kujawski projektu RPKP.09.02.01-04-0022/20 „Międzypokoleniowy Klub Samopomocy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Włączenie społeczne 

Zaproszenie (306kB) pdf
Warunki zamówienia /WZ/ (1334kB) pdf
Załącznik nr 1 do WZ (619kB) pdf
Załącznik nr 2 do WZ (2588kB) pdf
Zestawienie ofert (301kB) pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu Zapytania Ofertowego (238kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Sztela (28 lutego 2022)
Opublikował: Bogumiła Sztela (28 lutego 2022, 13:34:27)

Ostatnia zmiana: Bogumiła Sztela (14 marca 2022, 13:07:29)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 311