Zaproszenie do składania ofert

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania polegającego na rozbudowie drogi gminnej 191425C wg załącznika graficznego stanowiącego załącznik do warunków zamówienia.

Zaproszenie do składania ofert (274kB) pdf
Warunki Zamówienia (1386kB) pdf
Zał. nr 1 do WZ - formularz ofertowy (28kB) word
Zał. nr 2 do WZ -wzór umowy (75kB) word
Zał. nr 3 do WZ - załącznik graficzny (2091kB) plik

Odpowiedzi na pytania (283kB) pdf
Odpowiedzi na pytania (366kB) pdf
Zestawienie ofert (300kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (344kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jakub Tomczak (22 października 2020)
Opublikował: Jakub Tomczak (22 października 2020, 10:32:37)

Ostatnia zmiana: Monika Piwińska (19 listopada 2020, 12:08:38)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 407