Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie polegające na zakupie i dostawie pomocy dydaktycznych, zabawek, mebli oraz sprzętu AGD i ICT

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, mebli, oraz sprzętu AGD i ICT w ramach projektu pt. „Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych w ZPO w Lubieniu Kujawskim” wdrażanego w ramach konkursu nr RPKP.10.02.01-04-0004/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Ogłoszenie (Baza Konkurencyjności) (36kB) pdf
Zaproszenie (283kB) pdf
Warunki zamówienia (1191kB) pdf
Załącznik nr 1 do WZ - formularz oferty (78kB) word
Załącznik nr 2 do WZ - wzór umowy (218kB) pdf
Załącznik nr 3 do WZ -opis przedmiotu zamówienia (126kB) excel
Zestawienie ofert (256kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (325kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (2 października 2020)
Opublikował: Monika Piwińska (2 października 2020, 09:58:53)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: Monika Piwińska (15 października 2020, 13:14:34)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 481