Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: opracowania studium wykonalności, AKK dla inwestycji „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Lubień Kujawski”

Zaproszenia do składania ofert (388kB) pdf
Warunki Zamówienia (1721kB) pdf
Zał. nr 1 do WZ - formularz ofertowy (54kB) word
Zał. nr 2 do WZ - wzór umowy (1665kB) pdf

Zestawienie opfert (510kB) pdf
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (595kB) pdf

metryczka


Wytworzył: JakubTomczak (1 grudnia 2016)
Opublikował: Jakub Tomczak (1 grudnia 2016, 14:48:36)

Ostatnia zmiana: Monika Piwińska (21 grudnia 2016, 14:45:36)
Zmieniono: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 492