Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.

Do najważniejszych należy zaliczyć w szczególności:

  1. organizacji,przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendum,
  2. ewidencji ludności,
  3. dowodów osobistych,
  4. obronności kraju,
  5. zarządzania kryzysowego,
  6. aktów stanu cywilnego,
  7. grobownictwa wojennego,
  8. spraw wojskowych i ogólno obronnych,
  9. ewidencja działalności gospodarczej,
  10. realizacja niektórych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej.

metryczka


Wytworzył: M.Tyczyński (29 września 2005)
Opublikował: Marek Tyczyński (29 września 2005, 18:54:41)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (15 września 2015, 10:30:48)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4686