Uchwała nr XLIII/203/2010 RMz dnia 20 sierpnia 2010w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Kanibród, gmina Lubień Kujawski.Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIII/203/2010
RM
z dnia 20 sierpnia 2010


w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Kanibród, gmina Lubień Kujawski.

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (399kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (21 września 2010, 20:49:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 804