Uchwała nr XLII/200/2010 RMz dnia 24 czerwca 2010w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim za 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r., Nr 28 poz. 142 i 146) i art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 i Nr 165 poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLII/200/2010
RM
z dnia 24 czerwca 2010


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim za 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r., Nr 28 poz. 142 i 146) i art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 i Nr 165 poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) uchwala się co następuje:


Treść uchwały (3769kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (6 lipca 2010, 21:26:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 769