Uchwała nr XXVII/153/2005RMz dnia 29 listopada 2005w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/145/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 13 października 2005r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej w Lubieniu KujawskimNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późn .zm)

Uchwała nr XXVII/153/2005
RM
z dnia 29 listopada 2005


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/145/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 13 października 2005r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późn .zm)


Rada Miejska
uchwala, co następuje
 
 
§1
 
Uchyla Uchwałę Nr XXVI/145/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 13 października 2005r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.
 
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (22 lutego 2006, 11:51:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1292