NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/148/2005RMz dnia 13 października 2005w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. z Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.122 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Uchwała nr XXVI/148/2005
RM
z dnia 13 października 2005


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. z Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.122 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)


R A D A   M I E J S K A u c h w a l a  co  następuje:
 
 § 1
 
W uchwale Nr XXI/119/2004 Rady Miasta i Gminy z dnia 28 grudnia 2004  roku w zmieniająca uchwałami;
- NR XXII/122/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. Rady Miasta i Gminy
- NR XXIII/128/2005 z dnia 31 marca 2005r. Rady Miasta i Gminy
- NR XXIV/136/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r. Rady Miasta i Gminy
- NR: 16/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.  Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- NR: XXV/139/2005 z dnia 09 sierpnia 2005 r. Rady Miejskiej
- NR: 25/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- NR: 32/2005 z dnia 23 września 2005 r. Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego.
- NR: 38/2005 z dnia 07 października 2005 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- NR: XXVI/147/2005 z dnia 13 października 2005 r. Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” oraz   750 „Administracja publiczna” zgodnie z załącznikiem Nr: 1.
 
2. Dokonuje się zmian załącznika zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr: 2.
 
3. Dokonuje się zmian na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr: 3.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (22 lutego 2006, 11:33:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1404