Uchwała nr XXXV/159/2009RMz dnia 28 października 2009w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4. pkt 9 lit „c” w związku z art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 82 ust. 1 pkt.2 i art. 83 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz.U. Nr 249, poz.2104 Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370,Nr 227, poz.1505, Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277) uchwala się co następuje;

Uchwała nr XXXV/159/2009
RM
z dnia 28 października 2009


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4. pkt 9 lit „c” w związku z art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 82 ust. 1 pkt.2 i art. 83 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz.U. Nr 249, poz.2104 Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370,Nr 227, poz.1505, Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277) uchwala się co następuje;


tereść uchwały (225kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (2 listopada 2009, 18:45:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1161