Uchwała nr XXIII/93/2008RMz dnia 16 lipca 2008w sprawie: powołania Sekretarza Urzędu Miejskiego w Lubieniu KujawskimNa podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr XXIII/93/2008
RM
z dnia 16 lipca 2008


w sprawie: powołania Sekretarza Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołać z dniem 20.08.2008r. na stanowisko Sekretarza Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim Pana Ryszarda Machnowskiego.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (17 września 2008, 21:37:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1103