Uchwała nr NR XXII/90/2008RMz dnia 23 maja 2008w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/24/98 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Lubieniu KujawskimNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr NR XXII/90/2008
RM
z dnia 23 maja 2008


w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/24/98 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr IV/24/98  Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (17 września 2008, 21:26:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 980