Uchwała nr XXXVIII/332/2022RMz dnia 21 października 2022w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2022-2038.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561 i poz. 1692 i poz.1733), w uchwale Nr XXXI/261/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2022 – 2038, wprowadza się następujące zmiany:

Uchwała nr XXXVIII/332/2022
RM
z dnia 21 października 2022


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2022-2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561 i poz. 1692 i poz.1733), w uchwale Nr XXXI/261/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2022 – 2038, wprowadza się następujące zmiany:


Treść uchwały (8118kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marta Jabłońska (25 października 2022, 15:10:34)

Ostatnia zmiana: Marta Jabłońska (7 listopada 2022, 10:47:02)
Zmieniono: zmiana załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 26