Uchwała nr XXXVI/320/2022RMz dnia 29 sierpnia 2022zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w żłobku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005, poz. 1079), art. 58 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 2 i 3 i art. 59 ust. 2 , art. 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, poz. 1383) w związku z art. 56 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021r. poz. 2270) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVI/320/2022
RM
z dnia 29 sierpnia 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005, poz. 1079), art. 58 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 2 i 3 i art. 59 ust. 2 , art. 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, poz. 1383) w związku z art. 56 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021r. poz. 2270) uchwala się co następuje:


Treść uchwały (698kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (5 września 2022, 13:13:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 36