Uchwała nr XXXV/314/2022RMz dnia 17 czerwca 2022w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005), art. 17 ut. 1 pkt. 3, art. 48a, art. 97 ust. 1, 1a i 5 w związku z art. 51 ust. 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, poz. 1296, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, poz. 66 i poz. 1079), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/314/2022
RM
z dnia 17 czerwca 2022


w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005), art. 17 ut. 1 pkt. 3, art. 48a, art. 97 ust. 1, 1a i 5 w związku z art. 51 ust. 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, poz. 1296, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, poz. 66 i poz. 1079), uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (721kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (4 lipca 2022, 10:38:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62