Uchwała nr XXXV/313/2022RMz dnia 17 czerwca 2022w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.Na podstawie art. 4 ust. 1, ust 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 202 r. poz. 888, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1648 i poz. 2151) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/313/2022
RM
z dnia 17 czerwca 2022


w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.

Na podstawie art. 4 ust. 1, ust 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 202 r. poz. 888, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1648 i poz. 2151) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (3505kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (4 lipca 2022, 10:37:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53