Uchwała nr XXXV/312/2022 RMz dnia 17 czerwca 2022w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655), po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Lubienia Kujawskiego z wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2021 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/312/2022
RM
z dnia 17 czerwca 2022


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655), po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Lubienia Kujawskiego z wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2021 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (708kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (4 lipca 2022, 10:37:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63