Uchwała nr XXX/258/2021RMz dnia 2 grudnia 2021zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2022 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 5 ust.1-4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2018 r. poz. 2244 oraz z 2021 r. poz. 401, M. P. z 2019 r. poz. 738 i poz. 1020 oraz z 2020 r. poz. 673 i poz. 1002) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (M. P. z 2021 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/258/2021
RM
z dnia 2 grudnia 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 5 ust.1-4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2018 r. poz. 2244 oraz z 2021 r. poz. 401, M. P. z 2019 r. poz. 738 i poz. 1020 oraz z 2020 r. poz. 673 i poz. 1002) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (M. P. z 2021 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (559kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (9 grudnia 2021, 08:57:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149