Uchwała nr XXX/257/2021RMz dnia 2 grudnia 2021w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), w związku z art. 6r ust 2 da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1648) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/257/2021
RM
z dnia 2 grudnia 2021


w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), w związku z art. 6r ust 2 da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1648) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (619kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (9 grudnia 2021, 08:57:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104