NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/255/2021RMz dnia 2 grudnia 2021w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 – 2038Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/255/2021
RM
z dnia 2 grudnia 2021


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 – 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (9446kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (9 grudnia 2021, 08:55:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155