Uchwała nr XXIX/251/2021RMz dnia 19 listopada 2021w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lubień Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.Na podstawie art. 5 ust. 1 - 4 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019r. poz. 2020,z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/251/2021
RM
z dnia 19 listopada 2021


w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lubień Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.

Na podstawie art. 5 ust. 1 - 4 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019r. poz. 2020,z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535), uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (2697kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (1 grudnia 2021, 14:21:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106