Uchwała nr XXIX/250/2021RMz dnia 19 listopada 2021w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości z części miejscowości na o wieś.Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektach fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) w związku z § 6 ust. 4 i §12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021r., poz. 1368) oraz § 5 ust.1 pkt 1 Uchwały nr XIII/106/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubień Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz.1105) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/250/2021
RM
z dnia 19 listopada 2021


w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości z części miejscowości na o wieś.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektach fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) w związku z § 6 ust. 4 i §12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021r., poz. 1368) oraz § 5 ust.1 pkt 1 Uchwały nr XIII/106/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubień Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz.1105) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (550kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (1 grudnia 2021, 14:20:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130