Uchwała nr XXIX/248/2021 RMz dnia 19 listopada 2021w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 8, art. 10 ust.1-3 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2018 r. poz. 2244, M. P. z 2019 r. poz. 738 i poz. 1020 oraz z 2020 r. poz. 673 i poz. 1002) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (M. P. z 2021 r., poz. 724) i Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M. P. z 2021 r., poz. 968) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/248/2021
RM
z dnia 19 listopada 2021


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 8, art. 10 ust.1-3 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2018 r. poz. 2244, M. P. z 2019 r. poz. 738 i poz. 1020 oraz z 2020 r. poz. 673 i poz. 1002) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (M. P. z 2021 r., poz. 724) i Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M. P. z 2021 r., poz. 968) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (2073kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (1 grudnia 2021, 14:18:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90