Uchwała nr XXVIII/239/2021RMz dnia 27 września 2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 741 z późn. zm.), Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/239/2021
RM
z dnia 27 września 2021


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 741 z późn. zm.), Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim uchwala, co następuje:


Treść uchwały (1736kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (5 października 2021, 14:22:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124