Uchwała nr XXVII/233/2021RMz dnia 22 lipca 2021w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień Kujawski.Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz 713, poz. 1378, z 2021r. poz. 1038) oraz art.19 ust 3 i 5 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020r. poz 2028) uchwala się co następuję:

Uchwała nr XXVII/233/2021
RM
z dnia 22 lipca 2021


w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień Kujawski.

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz 713, poz. 1378, z 2021r. poz. 1038) oraz art.19 ust 3 i 5 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020r. poz 2028) uchwala się co następuję:


Treść uchwały (2881kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (3 sierpnia 2021, 15:21:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136