Uchwała nr XXIII/196/2021RMz dnia 23 lutego 2021w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski.Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 3 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, poz. 471, poz. 782, poz. 1086 i poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 11) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/196/2021
RM
z dnia 23 lutego 2021


w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 3 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, poz. 471, poz. 782, poz. 1086 i poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 11) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały cz. 1 (29690kB) pdf
Treść uchwały cz. 2 (28376kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (5 marca 2021, 12:52:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 16