Uchwała nr XXIII/191/2021RMz dnia 23 lutego 2021w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 - 2038.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XXII/181/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2021 – 2036, wprowadza się następujące zmiany:

Uchwała nr XXIII/191/2021
RM
z dnia 23 lutego 2021


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 - 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XXII/181/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2021 – 2036, wprowadza się następujące zmiany:


Treść uchwały (9171kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (5 marca 2021, 12:48:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 16