Uchwała nr XXIII/190/2021RMz dnia 23 lutego 2021w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/190/2021
RM
z dnia 23 lutego 2021


w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (1315kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (5 marca 2021, 12:47:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 22