Uchwała nr XVII/66/2007RMz dnia 20 grudnia 2007w sprawie: sprzedaży nieruchomości w Kaliskach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.

Uchwała nr XVII/66/2007
RM
z dnia 20 grudnia 2007


w sprawie: sprzedaży nieruchomości w Kaliskach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.


RADA MIEJSKA uchwala, co następuje:
                  
§ 1
 
Wyraża zgodę, aby Burmistrz Lubienia Kujawskiego zbył działkę gruntu położoną we wsi Kaliska, nr 48/10 o pow. 0,5300 ha, KW 43513, stanowiącą własność Gminy Lubień Kujawski.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (10 lutego 2008, 12:07:45)

Ostatnia zmiana: Marek Tyczyński (10 lutego 2008, 12:30:20)
Zmieniono: poprawiono datę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1083