NULL string(0) ""

Uchwała nr XVII/65/2007RMz dnia 20 grudnia 2007w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w Kłóbce. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr XVII/65/2007
RM
z dnia 20 grudnia 2007


w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w Kłóbce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


RADA MIEJSKA
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Wyraża zgodę, aby Burmistrz Lubienia Kujawskiego zbył udział w działce ewidencyjnej Nr 84/10 o powierzchni 0,1599 ha wynoszący 425/5285 części i udział wynoszący 425/5285 części działki ewidencyjnej Nr 84/11 o powierzchni 0,1136 ha oraz lokal mieszkalny Nr 2 o powierzchni 32,6 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 9,9 m2 w miejscowości Kłóbka 15, dla których w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr WL1W/00052004/2.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (10 lutego 2008, 12:06:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1492