NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/58/07RMz dnia 5 grudnia 2007w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rokNa podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8, art. 40, ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 8, art. 10, ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 roku, Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 roku ( M.P. Nr 47, poz. 557 z dnia 3 sierpnia 2007r.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 roku (M.P. Nr 76, poz. 813)

Uchwała nr XV/58/07
RM
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8, art. 40, ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 8, art. 10, ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 roku, Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 roku ( M.P. Nr 47, poz. 557 z dnia 3 sierpnia 2007r.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 roku (M.P. Nr 76, poz. 813)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
 
1.Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)     powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 350,00 zł
b)    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie      – 550,00 zł
c)    powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton             – 800,00 zł
2.Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoznaczne o dopuszczalnej masie całkowitej:
 
O liczbie osi – dwie:
d)    równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton - 1.050,00 zł
e)     równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton - 1.100,00 zł
f)      równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton - 1.200,00 zł
g)    równej luz wyższej niż 15 ton                                - 1.500,00 zł
 
O liczbie osi – trzy:
a)     równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton - 1.400,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton - 1.450,00 zł
c)     równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej  niż 21 ton - 1.500,00 zł
d)    równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej  iż 23 tony - 1.550,00 zł
e)     równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton – 1.600,00 zł
f)      równej lub wyższej niż 25 ton                                  - 1.600,00 zł
 
O liczbie osi – cztery i więcej:
a)     równej lub wyższej  niż 12 ton, a mniej niż 25 ton – 1.550,00 zł
b)    równej lub wyższej  niż 25 ton, a mniej niż 27 ton – 1.600,00 zł
c)     równej lub wyższej  niż 27 ton, a mniej niż 29 ton – 1.650,00 zł
d)    równej lub wyższej  niż 29 ton, a mniej niż 31 ton – 1.750,00 zł
e)     równej lub wyższej niż 31 ton                                  - 1.800,00 zł
 
3.Od samochodów ciężarowych i z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
 
O liczbie osi – dwie:
h)    równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton – 1.050,00 zł
i)       równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton – 1.100,00 zł
j)       równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton – 1.200,00 zł
k)    równej lub wyższej niż 15 ton                                 - 1.500,00 zł
 
O liczbie osi – trzy:
a)     równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton  –  1.450,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton  –  1.500,00 zł
c)     równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton  –  1.550,00 zł
d)    równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony – 1.600,00 zł
e)     równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton – 1.800,00 zł
f)      równej lub wyższej niż 25 ton                                   - 1.800,00 zł
 
O liczbie osi – cztery i więcej:
a)     równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton – 1.600,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton – 1.800,00 zł
c)     równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton – 2.200,00 zł
d)    równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton – 2.452,80 zł
e)     równej lub wyższej niż 31 ton                                -  2.452,80 zł
 
4.Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)     od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 500,00 zł
b)    od 5,5 tony i poniżej 9 ton      – 800,00 zł
c)     od 9 ton i poniżej 12 ton      – 1.000,00 zł
5.Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepa lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów:
 
O liczbie osi – dwie:
a)     równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1.000,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton – 1.300,00 zł
c)     równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton – 1.500,00 zł
d)    równej lub wyższej niż 31 ton                                - 1.600,00 zł
 
O liczbie osi – trzy:
a)     równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton – 1.700,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 40 ton                                -  2.000,00 zł
 
6.Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepa lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnej, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
O liczbie osi – dwie:
a)     równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1.000,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton – 1.300,00 zł
c)     równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton – 1.500,00 zł
d)    równej lub wyższej niż 31 ton                                - 1.936,29 zł
 
O liczbie osi – trzy:
a)     równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton – 1.722,97 zł
b)    równej lub wyższej niż 40 ton                                 - 2.505,15 zł
 
7.Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 
a)     od 7 ton i poniżej 12 ton – 1.000,00 zł
 
8.Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 
O liczbie osi – jeden:
a)     równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 800,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton – 1.000,00 zł
c)     równej lub wyższej niż 25 ton                                 - 1.200,00 zł
 
O liczbie osi – dwie:
a)     równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton  – 1.000,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony – 1.200,00 zł
c)     równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton – 1.300,00 zł
d)    równej lub wyższej niż 38 ton                                   - 1.500,00 zł
 
O liczbie osi – trzy:
a)     równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton – 1.200,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 38 ton                                 - 1.500,00 zł
 
9. Od przyczep lub naczep z innym zawieszeniem osi jezdnej o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego:
 
O liczbie osi – jeden:
a)     równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton   – 800,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton – 1.000,00 zł
c)     równej lub wyższej niż 25 ton                                - 1.200,00 zł
 
O liczbie osi – dwie:
a)     równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton  – 1.100,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony – 1.200,00 zł
c)     równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton – 1.300,00 zł
d)    równej lub wyższej niż 38 ton                                  - 1.699,87 zł
 
O liczbie osi – trzy:
a)     równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton – 1.200,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 38 ton                                - 1.500,00 zł
 
10.Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc                         -  900,00 zł
b)równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.000,00 zł
 
§ 2
 
1.Do pojazdów określonych w § 1, pkt. 1,4,7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:
 
a)     od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
-         powyżej 3,5 tony do 5,5 ton       – 400,00 zł
-         powyżej 5,5 tony do 9 ton           – 600,00 zł
-         powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 900,00 zł
 
b)    od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
 
-         od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton – 550,00 zł
-         od 5,5 tony i poniżej 9 ton    – 900,00 zł
-         od 9 ton i poniżej 12 ton    – 1.100,00 zł
 
c)     od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego:
 
-         od 7 ton i poniżej 12 ton – 1.100,00 zł
 
d)    od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 
- mniej niż 30 miejsc                        - 1.000,00 zł
- równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.100,00 zł
 
2.                Dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 1,4,7 i 10 posiadających katalizatory, stawki podatku zmniejsza się i określa się w wysokości:
 
a)     od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
 
-        powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 300,00 zł
-        powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie      – 500,00 zł
-   powyżej 9 ton a poniżej 12 ton            – 700,00 zł
 
b)    od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
 
-  od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton – 450,00 zł
-  od 5,5 tony i poniżej 9 ton      – 700,00 zł
-  od 9 ton i poniżej 12 ton        - 900,00 zł
 
c)     od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą  prowadzona przez podatnika podatku rolnego:
-  od 7 ton i poniżej 12 ton – 900,00 zł
 
d)    od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
 
-  mniej niż 30 miejsc                     – 800,00 zł
-  równej lub wyższej iż 30 miejsc – 900,00 zł
 
§ 3
 
Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy stanowiące własność komunalną z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8, pkt. 2,4,6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała NR XXVII/158/05 z dnia 29 listopada 2005r.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (10 lutego 2008, 12:00:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2144