Uchwała nr XXI/173/2020RMz dnia 25 listopada 2020w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 5 ust.1-4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, Dz. U. z 2018 r. poz. 2244, M. P. z 2019 r. poz. 738 i poz. 1020) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (M. P. z 2020 r., poz. 673) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/173/2020
RM
z dnia 25 listopada 2020


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 5 ust.1-4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, Dz. U. z 2018 r. poz. 2244, M. P. z 2019 r. poz. 738 i poz. 1020) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (M. P. z 2020 r., poz. 673) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (1029kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (30 listopada 2020, 14:10:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202