Uchwała nr XX/162/2020RMz dnia 23 października 2020zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/162/2020
RM
z dnia 23 października 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (504kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Przybysz (2 listopada 2020, 07:57:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152